The 7 Hermetic Principles - all
Hermes Trismegistus & The Modern Mystery School

Cele 7 Principii ale Hermeticii [ro]

Hermetica - moștenirea lui Hermes Trismegistus. Cele 7 Principii ale Hermeticii

[RO] [EN]

În contextul Școlii Moderne a Misterelor, Hermetismul este înțeles ca un cadru comprehensiv care include învățăturile esoterice derivate de la Hermes Trismegistus ('Cel de trei ori mare' sau 'Cel de trei ori născut'). Aceste învățături acoperă o gamă largă de subiecte, inclusiv adevărurile fundamentale despre univers, viață, relații, potențialul individual și tehnicile de manifestare.

Hermetismul, în cadrul acestei școli, nu este văzut doar ca o filozofie antică, ci ca o “Cheie Maestru” care rămâne extrem de relevantă și aplicabilă în viața modernă. El integrează principii care au stat la baza domeniilor precum alchimia, astrologia și ceea ce a evoluat în psihologia modernă. Aceste învățături hermetice sunt considerate esențiale pentru oricine caută să înțeleagă aspectele mai profunde spirituale ale existenței și să-și valorifice potențialul inerent.

Școala Modernă a Misterelor subliniază că înțelepciunea hermetică este crucială pentru oricine dorește să înțeleagă adevărurile mai profunde ale existenței sale și să-și folosească potențialul innăscut. Aceste învățături sunt transmise prin diverse clase și inițiative care au scopul de a face aceste înțelepciuni antice accesibile publicului, permițând indivizilor să exploreze aceste principii pentru creșterea personală și iluminare.

Pentru o explorare mai profundă a Hermetismului așa cum este predat de Școala Modernă a Misterelor, ai putea lua în considerare participarea la cursurile și programele MMS, care oferă metode structurate de învățare în principiile hermetice.

În viziunea Școlii Moderne a Misterelor, cele șapte Principii Hermetice sunt văzute ca înțelepciune atemporală care poate fi aplicată pentru a facilita transformarea personală și iluminarea spirituală. Aceste principii, înrădăcinate în învățăturile atribuite lui Hermes Trismegistus, sunt considerate legi universale care ghidează aspectele metafizice ale vieții. Ele joacă un rol crucial în învățăturile și practicile școlii, având ca scop împuternicirea indivizilor prin înțelegerea și stăpânirea acestor legi universale.

Pornește chiar aici și acum!
Contactează-ne pentru a afla mai multe!

Cele Șapte Principii Hermetice sunt:

1. Principiul Mentalismului 

  

Totul este Minte.”
Acest principiu învață că totul este de natură mentală și realitatea este în ultimă instanță o creație mentală a individului.

2. Principiul Corespondenței

  

Cum este sus, așa este și jos; cum este jos, așa este și sus.
Acest principiu subliniază interconectarea dintre diferitele planuri ale existenței.

3. Principiul Vibrației

  

Nimic nu se odihnește; totul se mișcă; totul vibrează.”
Acest principiu afirmă că totul în univers este în mișcare constantă și vibrație.

4. Principiul Polarității

  

Totul este dual; totul are poli; totul are perechea sa de opuse.
Acest principiu explorează natura duală a tuturor lucrurilor.

5. Principiul Ritmului

  

Totul curge, intră și iese; totul are fluxurile sale.”
Sugerează că toate lucrurile cresc și scad conform acestor ritmuri și cicluri.

6. Principiul Cauzei și Efectului

  

Fiecare cauză are efectul său; fiecare efect are cauza sa.
Subliniază că nimic nu se întâmplă întâmplător; există o cauză pentru fiecare efect și un efect pentru fiecare cauză.

7. Principiul Genului

  

Genul este în tot; totul are principiile sale masculine și feminine.”
Acest principiu afirmă că genul se manifestă pe toate planurile.

Liderii Școlii Moderne a Misterelor, Dave Lanyon, Gudni Gudnason și Hideto Nakagome, pun adesea accentul pe aplicarea practică a acestor principii în viața de zi cu zi, în practica spirituală și în scopul atingerii creșterii personale și transformării globale. Aceștia încorporează aceste principii în învățăturile, clasele și atelierele lor, care sunt concepute pentru a ajuta indivizii să înțeleagă și să aplice această înțelepciune pentru a îmbunătăți viețile lor și a extinde conștiința spirituală.

Pentru o explorare mai profundă a Hermetismului așa cum este predat de Școala Modernă a Misterelor, ai putea lua în considerare participarea la cursurile și programele MMS, care oferă metode structurate de învățare în principiile hermetice.

Pornește chiar aici și acum!
Contactează-ne pentru a afla mai multe!

Vignetă orizontală MKx Marketing Extrem

Hermetics includes, amond lots of precious aspects:

  • Alchemy and Transformation: Hermetics often includes practices that resemble alchemy, which is not only about the physical transformation of substances, but also spiritual transformation and self-realization.
  • Theurgy: The practice of rituals or practices intended to invoke the presence of divine powers. In Hermeticism, such practices are aimed at aligning oneself closer with the divine and understanding deeper truths about oneself and the universe.

Hermeticism holds that all beings possess a divine component, a transcendent knowledge or ‘light’ that can be accessed through certain practices and understandings, leading to enlightenment and an intimate knowledge of the divine.

Hermetic teachings are eclectic and symbolic, often involving the use of astrology, tarot, and kabballah to explore spiritual truths. These teachings are thought to reveal hidden truths about the nature of the divine and the cosmos, and how humans can attain a higher spiritual state.

Pornește chiar aici și acum!
Contactează-ne pentru a afla mai multe!

 

 

HERE COMES THE RAIN AGAIN!!!