Innovation in business - Marketing Extrem
https://www.inc.com/jim-schleckser

Inovația – Sursa Evoluției Universale

‘Per Innovatio Ad Astra’ – ‘Prin Inovație Spre Astre’

innovātiō (genitiv innovātiōnis); (fem.)

  • Înnoire
  • Schimbare / modificareâ
  • Inovație
HERE COMES THE RAIN AGAIN!!!