9 OnLine Word Cloud Builders

Nume site Link Free Export în format vectorial
Word Cloud Maker ** http://wordcloudmaker.com Da PDF, SVG
Wordclouds.com* https://www.wordclouds.com Da SVG
Jason Davies Word Clod Generator https://www.jasondavies.com/wordcloud Da SVG
MonkeyLearn’s cloud creator https://monkeylearn.com/word-cloud Da SVG
TagCrowd https://tagcrowd.com Da PDF
Vizzlo Word Cloud Generator https://vizzlo.com/create/wordcloud Register & Trial  
WordArt https://wordart.com Standard only Buy
WordItOut https://worditout.com/word-cloud Da Buy
WordSift https://wordsift.org Da SVG
       
Abcya https://www.abcya.com/games/word_clouds  –   
Infogram Word Clouds https://infogram.com/create/word-cloud Try  
Mentimeter https://www.mentimeter.com/features/word-cloud Register & Trial  
Tagxedo http://www.tagxedo.com    
ToCloud http://www.tocloud.com    

Word cloud (sau tag cloud) este o reprezentare vizuală a textului unde frecvența de apariție a fiecărui cuvânt este reprezentată prin mărimea sa în imagine. Cu cât un cuvânt apare mai des într-un text, cu atât va fi afișat mai mare și mai proeminent în word cloud. Aceste diagrame sunt adesea folosite pentru a evidenția cuvintele cheie și temele principale dintr-un set de date textuale.

Utilizări comune ale word cloud-urilor:

 1. Analiza textelor: Pentru a identifica cuvintele cele mai frecvent utilizate într-un document sau într-o colecție de documente.
 2. Prezentări vizuale: Pentru a crea o imagine de ansamblu asupra principalelor teme sau subiecte dintr-un text, într-un mod vizual și ușor de înțeles.
 3. Feedback vizual: În sondaje sau chestionare, pentru a vizualiza răspunsurile frecvente sau cuvintele utilizate de respondenți.

Cum se creează un word cloud:

 1. Colectarea textului: Strângerea textului care urmează să fie analizat. Acesta poate proveni din documente, pagini web, comentarii pe bloguri, răspunsuri la chestionare etc.
 2. Procesarea textului: Curățarea și pre-procesarea textului, care poate include eliminarea cuvintelor comune (ex: prepoziții, articole) și a punctuației.
 3. Generarea word cloud-ului: Utilizarea unui software sau a unei biblioteci (ex: WordCloud în Python) pentru a genera vizualizarea.

Word cloud-urile sunt utile pentru a obține o imagine rapidă asupra celor mai importante cuvinte dintr-un text și sunt des folosite atât în cercetarea academică, cât și în prezentările de business sau în proiectele personale.


A word cloud (also known as a tag cloud) is a visual representation of text data where the frequency of each word is depicted by its size in the image. The more frequently a word appears in a text, the larger and more prominent it is displayed in the word cloud. These diagrams are often used to highlight key words and main themes from a body of text.

Common Uses of Word Clouds:

 1. Text Analysis: To identify the most frequently used words in a document or a collection of documents.
 2. Visual Presentations: To create an overview of the main themes or subjects in a text in a visual and easily understandable way.
 3. Feedback Visualization: In surveys or questionnaires, to visualize the common responses or words used by respondents.

How to Create a Word Cloud:

 1. Collecting Text: Gathering the text to be analyzed. This can come from documents, web pages, blog comments, survey responses, etc.
 2. Processing Text: Cleaning and preprocessing the text, which may include removing common words (e.g., prepositions, articles) and punctuation.
 3. Generating the Word Cloud: Using software or a library (e.g., WordCloud in Python) to generate the visualization.

Word clouds are useful for quickly getting an overview of the most important words in a text and are widely used in academic research, business presentations, and personal projects.