Skip to content

Structură scrisoare de intenție – checklist strategie primărie

Concepte cheie:

  • Redresare – diminuare și oprire minusuri
  • Consolidare – acumulare de energie trasnformatoare
  • Inovație și implementrarea ei – trecere pe plus
  • Catalizarea stării de fericire a populației în condiții de siguranță personală și respect al drepturilor cetățenești

 

ATENȚIE!!! Orice astfel de plan pleacă de la și dezvoltă caracteristici reale și potențial concret ale zonei, ale localităților din teritoriul comunal al UAT, ale preocupărilor populației. Se pornește de la planul strategic încă în vigoare care se preia asumat în întregime. În prezentări se pune accent pe minim trei direcții ale planului strategic existent și pe îmbunătățirea / optimizarea / creșterea rentabilității și eficienței acestora. Prezenta schiță completează și respectă Consituția, Drepturile Omului și legislația în vigoare, în varianta cea mai convenabilă pentru locuitorii localităților din TC al UAT.

 

Marketing Extrem, MAI Vision și MAI Academy ajută concret în campania electorală și în activitatea efectivă a structurilor prin următoarele instrumente: comunicare, strategie de comunicare, PR, realizare de comunicate de presă, organizare de evenimente, realizarea imaginii candidatului / personalității locale / administrației / acțiuni / evenimente, elaborarea, împreună cu candidații / administrația, de strategii inovative în vederea creșterii vizibilității, eficienței, profitabilității. Crearea  / îmbunătățirea imaginii față de public și media.

 

 

Direcții de dezvoltare – abordare

Asigurarea de locuri de muncă decente:

            – tinerii

            – absolvenții de liceu și studii superioare

            – pensionarii – au experiență

            * în zonă

            * crearea de locuri de muncă în UAT / teritoriul comunal

            – pentru tineri – posibil și în mediul virtual – școlarizări, cursuri

 

Creștere economică:

            – crearea unei oferte locale, pe diferite valențe, care se adresează mediului local, național și internațional

            – creșterea nivelului de trai

            – înființarea de start-up-uri

            – atragerea de investiții și finanțări din

                        – proiecte de mediu

                        – strategie energetică

                        – înființarea Parcului Industrial pe baza unor criterii avantajoase pentru comunitate și pentru investitori / întreprinzători, și nu pe baza includerii într-o zona fizică numită Parc Industrial’

                        – condiții excepționale pentru firmele de IT

                        – turism  – valorificarea potențialului istoric și geografic propriu și al zonei

                        – dezvoltarea de industrii adiacente celor care funcționează (ex. materiale – elemente de construcții, procesarea lemnului și produselor agricole, artizanat și manufacturi)

                        – re-evaluarea statutului de zona defavorizată – structura demografică și gradul ocupare; poate aduce avantaje și ar putea fi o soluție pentru creștere economică – prin obținere de înlesniri de natură economică, socială etc.

                        – stabilizarea economiei circulare, pe orizontală

                        – stimularea producției agricole prin măsuri administrative, GAL, APIA, proiecte

                        – sprijinirea proiectelor sociale

                        – valorifcarea patrimoniuluii natural și cultural, tradiții

                        – colaborarea cu UAT-urile vecine în vederea sisținerii și abordării unei dezvoltări durabile a zonei

                        – înființarea unei zone de comerț stradal pentru produse locale și de asrtizanat, după modelul celor de pe DN1  —   unde se aplică

 

Dezvoltarea turismului:

            – proximitate cu diverse obiective istorice, curative, geografice, economice, culturale    – studii geodezice referitoare la ape termale / minerale / curactive în subsol

            – descoperirea de legende și adevăruri istorice referitoare la zonă

            – valorificarea legendei, povestirilor, istoriei

            – Muzeul local – istorie, cultură, tradiție, folclor, valori locale, personalități – pentru public, turiști, tranzit, localnici, elevi

            – crearea unei zone de desfacere pentru prodise de artizanat (gemuri, ii)

            – calități ale mediului – există un studiu al aerului în zonă?

            – casa memorială a …..

            – trasee montane care includ teritoriul comunal al UAT

            – este inclusă. zona în trasee de MTB

            – haiduci, viteji, alte personalități istorice sau mitice – locul unde venea xxx la iubita lui etc.

 

Infrastructura:

            – transport

            – străzi – locale, între localitățile UAT și de acces din exterior

            – parcuri

            – acces la utilități: apă, canal, electricitate, gaz, internet, TV

Administrație:

            – implicare în activități etc.

            – transparență

 

 

Religie:

            – respectarea drepturilor fiecărei religii de a-și practica obiceiurile

            – colaborarea administrașiei cu bisericile în diverse proiecte educative și sociale

 

 

Cultura:

            – case memoriale: sport, profesori locali, alții

            – festivalul de … muzică folk, de…

            – Muzeul local – istorie, cultură, tradiție, folclor, valori locale, personalități

            – valorificarea casei de cultură locale

            – un festival de creație a filmului scurt cu tema NATURA, că sunt locuri minunate!

            – interacțiuni cu oameni de cultură, presă, știință etc

 

Sport:

            – dezvoltarea unor centre pentru toate vârstele în colaborare cu diverse federații

            – crearea parcuri de sport / agreement pentru adulți

            – stimularea domnului columbofil / a altor ocupații / pasiuni

            –

 

Sănătate:

            – înființarea de cabinete medicale unde sunt necesare și nu există în prezent

 

Învățământ / educație:

            – asigurarea unui nivel de pregătire tot mai crescut

            – pregătirea practică pentru ocupații ale prezentului

            – pregătirea practică pentru ocupații specifice zonei și vizate de planul strategic 18-22 și de prezenta proiecție

            – accesul la educație continuă a membrilor comunității, mai ales a celor din educație

 

Comuna  – regiune verde

            – strategie energetică

            – managemnentul deșeurilor

            – studiul calității aerului

            – poluare industrială și domestică

            – spații verzi / parcuri / locuri de agrementâ

            –

 

Siguranța comunității și a membrilor săi

            – prevenirea riscurilor naturale

            – pregătirea planurilor de intervenție în cazul apariției acestora

            – prevenirea agresiunii de orice fel

            – măsuri pentru respectarea proprietății și integrității cetățenilor

 

Societate, comunitate

            – ocrotirea familiei și valorilor locale

            – Clubul Seniorilor

            – proiecții de filme de actualitate, gratuite pentru seniori, elevi, studenți

            – activități destinate copiilor, pe paliere de vârstă

            – proiecte sociale

            – adresarea specială a categoriilor defavorizate: familii monoparentale, persoane cu handicap, alții

            –

 

Activități externe urbei – interne și externe

            – colaborări în diverse direcții și valențe

            – participarea la proiecte regionale, naționale și internaționale

            – înfrățirea cu diverse localități din comunitatea europeană și din exteriorul acesteia, bazat în principal pe similitudinea specificului natural, cultural, tradițional, economic

 

 

ATENȚIE!!! Orice astfel de plan pleacă de la și dezvoltă caracteristici reale și potențial concret ale zonei, ale localităților din teritoriul comunal al UAT, ale preocupărilor populației. Se pornește de la planul strategic încă în vigoare care se preia asumat în întregime. În prezentări se pune accent pe minim trei direcții ale planului strategic existent și pe îmbunătățirea / optimizarea / creșterea rentabilității și eficienței acestora. Prezenta schiță completează și respectă Consituția, Drepturile Omului și legislația în vigoare, în varianta cea mai convenabilă pentru locuitorii localităților din TC al UAT.

 

Marketing Extrem, MAI Vision și MAI Academy ajută concret în campania electorală și în activitatea efectivă a structurilor prin următoarele instrumente: comunicare, strategie de comunicare, PR, realizare de comunicate de presă, organizare de evenimente, realizarea imaginii candidatului / personalității locale / administrației / acțiuni / evenimente, elaborarea, împreună cu candidații / administrația, de strategii inovative în vederea creșterii vizibilității, eficienței, profitabilității. Crearea / îmbunătățirea imaginii față de public și media.

 

pr@mkx.ro; +4.0730188898; +4.0774449991

Sharing on Media

Select your currency
EUR Euro